Fotos dos últimos cursos das promocións da escola

Este é o listado de alumnos de 3º BUP dende 1978

 Fotos de diferentes clases