Quentamos motores para a vindeira edición de IMATXINA cunha convocatoria aberta a tódolos vigueses. Se es docente e sentes paixón polas matemáticas ¡non podes faltar a esta cita!

Imatxina na rúa será un evento aberto a todo o público, unha xornada de participación cidadá na que compartir o entusiasmo da comunidade educativa e seguir avanzando no noso obxectivo de achegar as matemáticas a toda a cidadanía.

«Imatxina na rúa» terá lugar o sábado 9 de novembro de 2019, de 11:30 h a 14:00 h, no casco vello de Vigo.

¿Que imos facer?

De xeito simultáneo imos desenvolver 4 obradoiros diferentes nos que poderán tomar parte rapaces e adultos de tódalas idades:

  • Construcción das Cúpulas de Leonardo
  • Xogos de estratexia
  • Pentacubos e soma
  • Tangram e hexamantes

¿Como participar?

  1. Propón a actividade no teu centro e selecciona un equipo de nenos e nenas (a partir de 6º de Primaria) dos que te poidas facer responsable
  2. Inscríbete para participar na actividade como líder de equipo co teu nome e o nome do teu centro educativo. O prazo de inscrición remata o mércores 23 de outubro.
  3. Recibirás unha confirmación da túa inscrición e unha convocatoria para acudir á reunión preparatoria que levaremos a cabo co director de Imatxina, Julio Ferro.
  4. ¡Acude á cita o 9 de novembro co teu equipo e vide a pasalo en grande connosco!

Remítenos os datos para a túa inscrición empregando o seguinte formulario. De seguido nos poremos en contacto contigo. ¡Grazas!

DATOS DO CENTRO EDUCATIVO
DATOS DO PROFESOR RESPONSABLE


Segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 informámoslle de que o tratamento destes datos ten a súa base na xestión da relación cos asistentes ás actividades ou eventos promovidos pola FUNDACIÓN ESCOLA ROSALÍA.
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, informámoslles de que a finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a de "xestionar os datos identificativos dos asistentes a actividades e eventos e organizar actividades formativas".
Os datos poderán ser cedidos á administración tributaria por imperativo legal, a bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos e á xestoría para cumprir coas obrigas fiscais e conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais.
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN, SUPRESIÓN e PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a FUNDACION ESCOLA ROSALÍA con domicilio en Carretera Bembrive 91, 36214 Vigo (Pontevedra) acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do tratamento dispón a tal efecto.